Tilladelse til strømpeføring af eksisterende rørunderføring i Trine Møllebæk

Viborg Kommune og Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til at etablere en strømpeforing på eksisterende rørunderføring af Trine Møllebæk under Ulstrupvej/Slotsvej beliggende på henholdsvis matr. nr. 7000a Kællinghøl, Hjorthede i Viborg Kommune og matr. nr. 7000a Rønge By, Sdr. Vinge i Favrskov Kommune.

Viborg Kommune, Trafik og Veje, har efter et genereleftersyn af kommunens broer og konstruktioner konstateret, at flere rørunderføringer trænger til en udskiftning.


Den eksisterende rørunderføring af Trine Møllebæk under Ulstrupvej/Slotsvej be-liggende på henholdsvis matr. nr. 7000a Kællinghøl, Hjorthede i Viborg Kommune og matr. nr. 7000a Rønge By, Sdr. Vinge i Favrskov Kommune skal renoveres ved en strømpeforing.

Anlægsarbejdet omfatter, at vandløbet afspærres og vandet opstuves opstrøms under strømpeforingsarbejdet. Arbejdet udføres på en dag, hvor vejen spærres og arbejdet udføres herfra.

Selve tilladelsen samt bilag og klagevejledning kan læses her

Afgørelse
27.
sep.
2021
25.
okt.
2021
8860 Ulstrup
Natur og vandløb