Tilladelse til udledning af overfladevand

fra opland GRU01, GRU03, GRU04, GRU05 og GRU11 til Grundfør Bæk samt afgørelse om ikke-miljøvurdering af forsinkelsesbassin i Grundfør.
Afgørelse
17.
aug.
2021
17.
sep.
2021
8382 Hinnerup
Spildevand