Tilladelse til udledning af overfladevand fra kloakopland SØF39 i Søften til tilløb til Holmkær Grøft samt afgørelse om ikke-miljøvurdering af nyt forsinkelsesbassin

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra opland SØF39 i Søften til tilløb til Holmkær Grøft via udløb USØF005R.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra opland SØF39 i Søften til tilløb til Holmkær Grøft via udløb USØF005R.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 i lov om miljøbeskyttelse (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019) og bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Læs tilladelsen inkl. bilag her

Afgørelse
19.
nov.
2021
17.
dec.
2021
8382 Hinnerup
Spildevand