Tilladelse til udledning af overfladevand fra opland HAM24b i Hammel via udløb UHAM013R til Rytterbro Bæk

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra opland HAM24b i Hammel via udløb UHAM013R til Rytterbro Bæk samt afgørelse om ikke-miljøvurdering af nyt forsinkelsesbassin.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra opland HAM24b i Hammel via udløb UHAM013R til Rytterbro Bæk samt afgørelse om ikke-miljøvurdering af nyt forsinkelsesbassin.

Klagefrist: 3. juni 2022.

Læs tilladelsen samt bilag her

Afgørelse
06.
maj.
2022
03.
jun.
2022
8450 Hammel
Spildevand