Tilladelse til udledning af overfladevand fra opland NOR02 og NOR05 i Norring via regnvandsledning til Norring Møllebæk

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra opland NOR02 og NOR05 i Norring via regnvandsledning til Norring Møllebæk. Derudover har Favrskov Kommune truffet afgørelse om ikke-miljøvurdering af nyt forsinkelsesbassin.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra opland NOR02 og NOR05 i Norring via regnvandsledning til Norring Møllebæk.

Derudover har Favrskov Kommune truffet afgørelse om ikke-miljøvurdering af nyt forsinkelsesbassin.

Læs hele tilladelsen her

Klagefrist 6. januar 2023. Søgsmålsfrist 9. juni 2023.

Afgørelse
09.
dec.
2022
06.
jan.
2023
8382 Hinnerup
Spildevand