Tilladelse til udledning af renset husspildevand fra 60 PE beplantet filteranlæg fra Frijsenborg Avlsgård og – slot (Pøt Møllevej 1 – 15 og Frijsenborgvej 80, 8450 Hammel) til Urmose Grøft samt afgørelse om ikke-miljøvurdering af nyt beplantet filteranlæg

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af renset husspildevand fra 60 PE beplantet filteranlæg fra Frijsenborg Avlsgård og – slot til eksisterende drænsystem og Urmose Grøft. Favrskov Kommune træffer desuden afgørelse om, at etablering af nyt 60 PE beplantet filteranlæg ved Frijsenborg Avlsgård og – Slot ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af renset husspildevand fra 60 PE beplantet filteranlæg fra Frijsenborg Avlsgård og – slot til eksisterende drænsystem og Urmose Grøft. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1.

På baggrund af en miljøscreening har Favrskov Kommune samtidigt truffet afgørelse om at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Læs udledningstilladelsen her

Læs afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt her

Bilag: Screeningsskema 

Bilag: Tegning

Afgørelse
09.
dec.
2021
06.
jan.
2022
8450 Hammel
Virksomheder