Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2021 for Favrskov Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2021 for Favrskov Kommune fastsætter rammer for fremtidig afledning af spildevand og regnvand på den nordlige del af Hvedebakken i Hammel.

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2021 for Favrskov Kommune fastsætter rammer for fremtidig afledning af spildevand og regnvand på den nordlige del af Hvedebakken i Hammel, til brug for kommende byudvikling af området.

Med tillæg nr. 1 fastlægges endvidere placering af et regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af regnvand, der placeres mellem Hvedebakken og Rytterbro Bæk mod nord. Endvidere skal tillæg nr. 1 tilvejebringe et juridisk grundlag for at erhverve  arealer eller rettigheder fra private lodsejere ved kloakering og afledning af spildevand og regnvand fra området.

Bemærkninger til tillægget kan sendes til Favrskov kommune senest den 16. februar 2022. Adressen er Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk

Afgørelse om ikke miljøvurdering af tillægget

Der er desuden truffet afgørelse om ikke miljøvurdering af tillægget i henhold til Miljøvurderingsloven. Du finder afgørelsen her.

Denne afgørelse kan påklages senest den 19. januar 2022 i henhold til klagevejledningen i afgørelsen.

Høring
22.
dec.
2021
16.
feb.
2022
8450 Hammel
Spildevand