Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2013

Tillægget fastsætter rammerne for fremtidig afledning af spildevand og regnvand fra det nye boligområde ved Elmelundsvej i Hadbjerg.

Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2013 er fremlagt i høring fra 9. september til 4. november 2021.

Tillægget fastsætter rammerne for fremtidig afledning af spildevand og regnvand fra det nye boligområde ved Elmelundsvej i Hadbjerg.

Boligområdet er omfattet af lokalplan 390. Med tillæg 20 fastlægges endvidere placeringen af regnvandsbassin BHAB003R, syd i lokalplanområdet. Tillæg nr. 20 skal endvidere tilvejebringe et juridisk grundlag for at erhverve flere arealer eller rettigheder fra private lodsejere ved kloakering og afledning af spildevand og regnvand fra lokalplanområdet.

Bemærkninger til tillægget kan sendes til Favrskov Kommune senest den 4. november 2021. Bemærkninger kan sendes på mail til favrskov@favrskov.dk eller pr. post til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, Att: Natur og Miljø

Der er desuden truffet afgørelse om ikke miljøvurdering af tillægget. Afgørelsen kan påklages senest den 7. oktober i henhold til klagevejledningen i afgørelsen.

Se den gældende Spildevandsplan 2013 og alle tillæg her

Høring
09.
sep.
2021
04.
nov.
2021
8370 Hadsten
Spildevand