Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2013. Udvidelse af erhvervsområde ved Kappa i Søften med nyt kloakopland SØF39

I forbindelse med etablering af en ny virksomhed ved Kappa i Søften er der behov for at udvide det eksisterende erhvervsområde og sikre mulighed for afledning af spildevand og overfladevand herfra.

I forbindelse med etablering af en ny virksomhed ved Kappa i Søften er der behov for at udvide det eksisterende erhvervsområde og sikre mulighed for afledning af spildevand og overfladevand herfra.

Tillægget har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden 9. september til 4. november 2021.

Tillægget er vedtaget administrativt, idet der i høringsperioden ikke er modtaget indsigelser mod tillægget.

Du kan læse hele tillægget her

Afgørelse
08.
nov.
2021
08.
maj.
2022
8382 Hinnerup
Spildevand