Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2021-28. Ændring af kloakopland HIN50 og HIN56 samt nyt regnvandsbassin og udløb for Hinnerup Nord

Tillæg nr. 3 fastsætter rammer for fremtidig håndtering af spildevand og regnvand i den nordlige del af Hinnerup, til brug for kommende byudvikling af området nord for Haldumvej.

Tillæg nr. 3 fastsætter rammer for fremtidig håndtering af spildevand og regnvand i den nordlige del af Hinnerup til brug for kommende byudvikling af området nord for Haldumvej.

Tillæg 3 udarbejdes, idet spildevandsplanens opland HIN50 og HIN56 ændres i forhold til indholdet i Spildevandsplan 2021-28. Ligeledes placeres der et regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af regnvand fra de 2 oplande samt et nyt udløb til Hår Bæk, som ikke tidligere har været indeholdt af Spildevandsplan 2021-28.

Tillægget har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden 5. oktober – 2. december 2023.

I høringsperioden ikke er modtaget indsigelser mod tillægget. Derfor er tillægget vedtaget administrativt.

Du kan læse hele tillægget her (pdf)

Annoncering
11.
dec.
2023
8382 Hinnerup
Spildevand