Udkast til afgørelse efter Miljøvurderingsloven om åbning af dræn til grøfter ved mat. nr. 16f, Lyngå by, Lyngå

Høring vedrørende afgørelse om, at åbning af dræn til grøfter på mat. nr. 16f, Lyngå By, Lyngå, ikke er omfattet af kram om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 21.

Høring vedrørende afgørelse om, at åbning af dræn til grøfter på mat. nr. 16f, Lyngå By, Lyngå, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 21.

Udkastet til afgørelsen kan tilgås via linket: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/EWrlsUfhUhJGtYBmqYl1j8QBdJtzNG31VWDaskKhrSKhqQ?e=6XDKQe og screeningsskemaet kan tilgås via linket: Screeningsskema - miljøvurdering (1).pdf

Høringen vare i 4 uger og udløber 24. oktober 2023. Eventuelle bemærkninger kan sendes til vandlob@favrskov.dk

Høring
26.
sep.
2023
24.
okt.
2023
8370 Hadsten
Natur og vandløb