Udkast til afgørelse efter Miljøvurderingsloven om etablering af afvandingsgrøft i Borridsø Skov, mat. nr. 3b, Tind By, Gerning

Favrskov Kommune sender hermed udkast til afgørelse efter Miljøvurderingsloven om, at etablering af afvandingsgrøft i Borridsø skov mat. nr. 3b, Tind By, Gerning, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. Miljøvurderingslovens § 21.

Favrskov Kommune sender hermed udkast til afgørelse efter Miljøvurderingsloven om, at etablering af afvandingsgrøft i Borridsø skov mat. nr. 3b, Tind By, Gerning, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. Miljøvurderingslovens § 21.

Du kan tilgå udkastet her

Høringsfristen er 4 uger og udløber 16. november 2022. 

Høringssvar kan sendes på vandlob@favrskov.dk 

Høring
19.
okt.
2022
16.
nov.
2022
8860 Ulstrup
Natur og vandløb