Udkast til afgørelse efter Miljøvurderingsloven om etablering af overkørsel, nedlægning af gammel overkørsel og krydsning af Drostrup Bæk

Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. Miljøvurderingslovens §-21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunens tilladelse efter lovens §-15.

Høring vedrørende afgørelse om, at etablering af overkørsel og fjernelse af gammel afkørsel samt krydsning af Drostrup Bæk mellem Drostrupvej 3 og 5, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 21.

Udkastet til afgørelsen kan tilgås via linket: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/EQGV-Te3o71PrtPvXr_4rgMB30ciBEPAHW1SO_tP_W-ejg?e=DYJWqd

Screeningsskemaet kan tilgås via linket: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/ETpqh5_p7WpLkBFV23svTc0Bs8SzqgAEzHRze0XdSwjw8w?e=SvMCwR

Høringen varer i 4 uger og udløber 5. december 2023. Eventuelle bemærkninger kan sendes til vandlob@favrskov.dk 

Høring
07.
nov.
2023
05.
dec.
2023
8370 Hadsten
Natur og vandløb