Udkast til afgørelse efter Miljøvurderingsloven om omlægning af dræn ikke skal miljøvurderes

Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. Miljøvurderingsloves § 21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunes tilladelse efter § 15.

Favrskov Kommune sender hermed afgørelse efter Miljøvurderingsloven om at omlægning af dræn på mat. nr. 17a, Voldby By, Voldby, ikke skal miljøvurderes, ud i høring. 

Afgørelsen kan tilgås her og screeningskemaet her

Fristen for at komme med høringssvar er 4 uger og udløber 30. november 2022.

Høringssvar kan sendes til vandlob@favrskov.dk

Høring
02.
nov.
2022
30.
nov.
2022
8450 Hammel
Natur og vandløb