Udkast til § 16 b miljøtilladelse af hestehold på Røgenvej 55, 8472 Sporup

Favrskov Kommune sender hermed udkast til § 16 b miljøtilladelse af hesteholdet på Røgenvej 55, 8472 Sporup i høring indtil 8. juni 2022.

Tilladelsen er en ny samlet tilladelse af husdyrbruget. Tilladelsen omfatter en udvidelse af produktionsarealet fra 104 m2 til 500 m2. Samt 76 m2 møddingsplads. Det tillades, at der går heste på 420 m2 produktionsareal i den nye hestestald, og heste på 80 m2 produktionsareal i to faste læskure. Den eksisterende stald tages ud af brug. Tilladelsen omfatter desuden opførelse af ridehal på 1.016 m2 og en ridebane på ca. 1.000 m2.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Læs hele udkastet her

Høring
25.
maj.
2022
08.
jun.
2022
8472 Sporup
Landbrug