Udkast til § 16 b miljøtilladelse af svinebruget Hvalløsvej 39, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget – med de stillede vilkår – ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Favrskov Kommune sender hermed udkast til § 16 b miljøtilladelse af svinebruget Hvalløsvej 39, 8370 Hadsten i høring i 14 dage indtil 24. januar 2022.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Læs det fulde dokument her (pdf)

Høring
10.
jan.
2022
24.
jan.
2022
8370 Hadsten
Landbrug