Udkast til § 16 a miljøgodkendelse af kvægbrug på Houlbjergvej 29A, 8870 Langå

Favrskov Kommune sender hermed udkast til ny samlet godkendelse af husdyrbruget i høring.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget med de stillede vilkår ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Læs hele udkastet her

Høring
28.
jun.
2022
05.
aug.
2022
8870 Langå
Landbrug