Udkast til § 16 a miljøgodkendelse af svinebrug på Røgenvej 40, 8472 Sporup

Favrskov Kommune sender hermed udkast til § 16 a miljøgodkendelse af svinebruget Røgenvej 40, 8472 Sporup i høring indtil 15. januar 2024.

Godkendelsen er en ny samlet godkendelse af husdyrbruget. Tilladelsen omfatter i alt 1.744 m2 produktionsareal i staldene samt to gyllebeholdere. Det tillades, at der fortsat går slagtesvin i staldene. Hele produktionsarealet består af drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %).

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til e-mail: [email protected] eller med post til Team Landbrug, Skovvej 20, 8382 Hinnerup

Læs hele udkastet her

 

Høring
15.
dec.
2023
15.
jan.
2024
8472 Sporup
Landbrug