Udkast til § 16a miljøgodkendelse af husdyrbruget på Sall Skovvej 11, 8450 Hammel

Favrskov Kommune sender hermed udkast til § 16a miljøgodkendelse af kvægbruget på Sall Skovvej 11, 8450 Hammel i høring indtil 21. december 2022.

Godkendelsen er en ny samlet godkendelse af husdyrbruget. Der gives godkendelse til de to eksisterende stalde samt godkendelse til at opføre en ny kostald nord for de eksisterende stalde. Der gives desuden godkendelse til at opføre en gyllebeholder med teltoverdækning, uden tilknytning til det eksisterende anlæg. Beholderen placeres på hjørnet ved Sall Skovvej og Vestagervej. Det såkaldte produktionsareal, hvor der kan opstaldes dyr, bliver øget fra 3.932 m2 til 6.362 m2

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget – med de stillede vilkår – ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Læs hele udkastet her

Høring
21.
nov.
2022
21.
dec.
2022
8450 Hammel
Landbrug