Udkast til §16a miljøgodkendelse af svinebruget på Landevejen 231, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune sender hermed udkast til § 16a miljøgodkendelse af svinebruget på Landevejen 231, 8370 i høring indtil 24. februar 2023.

Godkendelsen er en ny samlet godkendelse af husdyrbruget. Godkendelsen af svinebruget omfatter produktionsarealer
på 1525 m2 til slagtesvin, 55 m2 til slagtesvin og smågrise, samt 1622 m2 til den så kaldte flexgruppe ’Alle svin’, som er svin i alle aldre. Samt godkendelse til to gyllebeholdere med henholdsvis 273 moverflade og 701 m2 overflade.

Der opføres ikke nye bygninger. Men der er søgt om godkendelse efter den nye husdyrlov fra 2017 af et bestemt
produktionsareal i stedet for til et bestemt antal dyr, som den tidligere lov gav mulighed for. Dermed
bliver der nu mulighed for en mindre udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde. Der anvendes ikke BATteknologier
til reduktion af ammoniakfordampningen, men knap halvdelen af produktionsarealet har delvisspaltegulv,
som giver en lavere fordampning, end gulve med gyllekumme under hele gulvarealet.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til e-mail: landbrug@favrskov.dk eller med post til Team Landbrug, Skovvej 20, 8382 Hinnerup

Læs hele udkastet her

Høring
25.
jan.
2023
24.
feb.
2023
8370 Hadsten
Landbrug