Udkast til tilladelse efter vandløbs- og planloven til etablering af minivådområde ved Haxholmvej 64, 8870 Langå

Høring vedrørende afgørelse efter Vandløbs- og planloven til etablering af minivådområde ved Haxholmvej 64, 8870 Langå

Høring vedrørende afgørelse efter Vandløbs- og planloven til etablering af minivådområde ved Haxholmvej 64, 8870 Langå

Afgørelsen kan tilgås via linket: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/EY3Z3N0TfNxPnIVE49wstlcB4OeBu1_AZJvbfeGodUU6Sg?e=fb8UKV

Høringsfristen er 4 uger og udløber 23. oktober 2023. Bemærkninger skal sendes til vandlob@favrskov.dk 

 

Høring
25.
sep.
2023
23.
okt.
2023
8870 Langå
Natur og vandløb