Udkast til tillæg til § 16a miljøgodkendelsen af svinebruget på Lyngåvej 97, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune sender hermed udkast til tillæg til § 16 a miljøgodkendelsen af svinebruget Lyngåvej 97, 8370 Hadsten i høring, indtil 30. maj 2024.

Afgørelsen er et tillæg til § 16 a godkendelsen fra 18. juni 2020. Med tillægget tillades det at etablere teltoverdækning på ejendommens gyllebeholder samt ophøre med at bruge gyllekøling som virkemiddel til ammoniakreduktion. Der ændres ikke på andre forhold i forbindelse med dette tillæg.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at ændringerne ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til e-mail: [email protected] eller med post til Team Landbrug, Skovvej 20, 8382 Hinnerup

Læs hele afgørelsen her

Ansøgningsskema

Høring
16.
maj.
2024
30.
maj.
2024
8370 Hadsten
Landbrug