Udkast - Tilladelse efter Vandløbsloven til uddybning af grøft i Borridsø Skov på mat. nr. 3b, Tind By, Gerning

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til at uddybe grøften i Borridsø Skov på mat. nr. 3b, Tind By, Gerning. Tilladelsen er meddelt i henhold til Vandløbslovens §17 (LBK 1217 af 25. november 2019) og §3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering (BKG 834 af 27. juni 2016).

Favrskov Kommune sender hermed udkast, om uddybning af grøft i Borridsø Skov på mat. nr. 3b, Tind By, Gerning, til afgørelse efter Vandløbslovens §17 i høring.

Udkastet kan tilgås her

Høringsfristen er 4 uger og udløber 16. december 2022

Høring
18.
nov.
2022
16.
dec.
2022
8881 Thorsø
Natur og vandløb