Udlægning af sten og grus i Granslev Å Nord for Granslev

Favrskov Kommune har truffet afgørelse efter vandløbsloven i forhold til udlægning af sten og grus i Granslev Å Nord for Granslev.

Favrskov Kommune har truffet afgørelse efter vandløbsloven i forhold til udlægning af sten og grus i Granslev Å Nord for Granslev.

Der er desuden foretaget en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven samt vurderet, at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne.

Formålet med projektet er at skabe bedre forhold for fisk, smådyr og vandplanter.

Det er muligt at klage over afgørelsen. En klage skal være indgivet senest 7. oktober 2021. Se klagevejledning i selve afgørelsen.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø på ttan@favrskov.dk eller 89 64 52 39.

Afgørelse
09.
sep.
2021
07.
okt.
2021
Høringer for hele kommunen
Natur og vandløb