Udledningstilladelse for regnvand fra opland VEV01 i Vester Velling til Torup Bæk samt afgørelse om ikke miljøvurdering af projekt med regnvandsbassin

Afgørelse om udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 samt en afgørelse efter miljøvurderingslovens §21 om ikke indvirkning på miljøet. Klagefristen er den 4. december 2023 for begge afgørelser og søgsmålsfristen er den 6. maj 2024.

Udledningstilladelsen for overfladevand fra opland VEV01 i Vester Velling meddeles i forbindelse separering af kloakken i Vester Velling for spildevand og regnvandg. I den forbindelse skal regnvand fra tage og befæstede arealer i byen ikke længere ledes til renseanlæg, og der vil ikke længere ske overløb af opspædet spildevand til Torup Bæk. Regnvandet vil fremadrettet blive udledt lokalt i Torup Bæk efter rensning i regnvandsbassin.

Med afgørelse efter Miljøvurderingslovens §21 vurderes det, at projektet med etablering af et regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af regnvand inden udledning, ikke får væsentlig indvirkning på miljøet.

Udledningstilladelse for overfladevand fra opland VEV01 i Vester Velling via udløb UVEV001R til Torup Bæk.

Afgørelse efter miljøvurderingslovens §21 om ikke miljøvurdering af projekt med nyt regnvandsbassin BVEV001R og udløb til Torup Bæk

Afgørelse
06.
nov.
2023
04.
dec.
2023
8860 Ulstrup
Spildevand