Udledningstilladelse til overfladevand fra opland HAD76, HAD77 og HAD79 (Munkebakken) i Hadsten til Lilleåen samt afgørelse om ikke miljøvurdering af regnvandsbassin

Udledningstilladelsen er en tilladelse til udledning af overfladevand fra ny byggemodning i opland HAD76, HAD77 og HAD77 (Munkebakken) i Hadsten. Der gives tilladelse til udledning af overfladevand via regnvandsbassin til Lilleåen via privat grøft.

Udledningstilladelsen er en tilladelse til udledning af overfladevand fra ny byggemodning i opland HAD76, HAD77 og HAD77 (Munkebakken) i Hadsten. Der gives tilladelse til udledning af overfladevand via regnvandsbassin til Lilleåen via privat grøft.

Med afgørelse efter Miljøvurderingslovens §21 vurderes det, at etablering af et regnvandsbassin til forsinkelse af vandet inden udløb til Lilleåen, ikke får væsentlig indvirkning på miljøet.

Læs afgørelserne her

Afgørelse
07.
dec.
2022
04.
jan.
2023
8370 Hadsten
Spildevand