VVM-screeningsafgørelse ifm. skovrejsning ved Mødalsvej 8, 8860 Ulstrup

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om, at området, der er godkendt til skovrejsning på matr.nr. 5s, 5i, 5q og 5a, Terp By, V. Velling, tilhørende ejendommen Mødalsvej 8, 8860 Ulstrup, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om, at området, der er godkendt til skovrejsning på matr.nr. 5s, 5i, 5q og 5a, Terp By, V. Velling, tilhørende ejendommen Mødalsvej 8, 8860 Ulstrup, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Læs den fulde afgørelse her

Afgørelse
29.
okt.
2021
26.
nov.
2021
8860 Ulstrup
Skovrejsning