Erhvervspolitik 2022

Favrskov Kommunes Erhvervspolitik er vedtaget af Favrskov Byråd 15. december 2020

Favrskov Kommune har et velfungerende og dynamisk erhvervsliv med et rigt udbud af attraktive arbejdspladser. Det har kommunen bl.a. på grund af sin geografiske placering tæt på motorvej E45, tæt på kvalificeret arbejdskraft og tæt på Danmarks næststørste vækstcentrum – Østjylland.

Favrskov Kommune arbejder kontinuerligt med at udvikle rammerne for erhvervslivet i dialog og samarbejde med de lokale virksomheder og deres interesseorganisationer – herunder Favrskov Erhvervsråd. Dette har bl.a. medført, at Favrskov blev kåret som landets mest erhvervsvenlige kommune i 2020 af Dansk Byggeri.

gaffeltruck flytter tomme paller

Vision for erhvervspolitikken

Favrskov skal fortsat være en af landets bedste erhvervskommuner, hvor nye virksomheder kommer til, og hvor flest mulige virksomheder oplever udvikling og vækst samt skaber attraktive jobs.

Strategiske mål – hvordan når vi visionen for erhvervspolitikken?

Favrskov Kommune vil løbende arbejde på at forbedre rammerne for både iværksættere og etablerede virksomheder. Erhvervspolitikkens overordnede strategiske mål er derfor:

 1. Vækst, der skaber arbejdspladser
 2. Iværksætteri, som fører til succes
 3. Fysiske rammer, som styrker erhvervslivet
 4. Arbejdskraft, der matcher erhvervslivets behov
 5. Erhvervsservice, der bidrager til udvikling

For hver af de fem strategiske mål vil der blive udpeget en række områder, der skal understøtte realiseringen af målene.

Vækst, der skaber arbejdspladser

I Favrskov Kommune er der gode muligheder for, at virksomheder kan vokse og skabe nye arbejdspladser. Væksten skabes af progressive og konkurrencedygtige virksomheder.

Vi har derfor fokus på:

 • At gennemføre vækstfremmende initiativer, som understøtter virksomhederne og skaber flere job.
 • At understøtte udviklingen af eksisterende e-handelsvirksomheder og tiltrække nye samt fremme detailhandlens brug af e-handel og digital markedsføring.
 • At fremme bæredygtig vækst gennem grøn omstilling af det lokale erhvervsliv – herunder cirkulær økonomi, reduktion i materialeforbrug, øget genanvendelse og energibesparelser mv.
Arbejder på en byggeplads
Kvinde binder blomster

Iværksætteri, som fører til succes

Favrskov Kommune ønsker, at flere iværksættere omsætter deres gode idéer til lønsomme virksomheder og øger potentialet for, at flere iværksættere skaber nye job.

Vi har derfor fokus på:

 • At tilbyde iværksættere lokal erhvervsservice af høj kvalitet via arrangementer, netværk eller vejledning samt målrette indsatser til særlige grupper af iværksættere.
 • At bidrage til at fremme iværksætterkulturen i kommunen.

Fysiske rammer, som styrker erhvervslivet

Favrskov Kommune ønsker en mere effektiv fysisk og digital infrastruktur samt muligheder for at etablerede virksomheder kan vokse eller relokalisere sig.

Vi har derfor fokus på:

 • At samarbejde med Business Region Aarhus om at sikre udvidelse af E45 samt arbejde for at få etableret en ny rute 26.
 • At sikre plads til vækst ved at udbyde attraktive erhvervsgrunde til lokale virksomheder med ønske om at udvide eller nylokalisere sig samt tiltrække udefrakommende virksomheder, der ønsker at flytte til Favrskov.
 • At styrke den digitale infrastruktur gennem bedre mobil- og bredbåndsdækning samt hurtigere internet.
shunt ved E45
Svejser

Arbejdskraft, der matcher erhvervslivets behov

Favrskov Kommune vil i samarbejde med relevante aktører iværksætte tiltag, der bidrager til at løse virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.

Vi har derfor fokus på:

 • At samarbejde med virksomheder, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og andre kommuner om at løse erhvervslivets behov for arbejdskraft – herunder højt kvalificeret arbejdskraft.
 • At tiltrække elever til erhvervsuddannelserne, så 30 % af eleverne i 2025 vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse samt bidrage til at fastholde eleverne, så flere gennemfører uddannelserne.
 • At styrke samarbejdet mellem Favrskov Kommune og de lokale virksomheder for få flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job.

Erhvervsservice, der bidrager til udvikling

I Favrskov Kommune skal erhvervsservicen være kendetegnet ved direkte dialog og en levende interesse for virksomhedernes udvikling.

Vi har derfor fokus på:

 • At den lokale erhvervsservice er opsøgende over for virksomhederne og tilbyder dem mulighed for at få kvalificeret vejledning i forhold til at udvikle deres virksomhed.
 • At den kommunale erhvervsservice tilbyder hurtig dialog med de rette medarbejdere samt tilrettelægger smidige og veltilrettelagte sagsforløb.
 • At kommunens kommunikation øger kendskabet til erhvervsfremmesystemets tilbud, kommunens erhvervsindsatser og bidrager med lokale succeshistorier på erhvervsområdet.
To mennesker sidder over for hinanden ved et bord

Kontakt

Erhvervskoordinator 

Anders Starberg Pedersen
Hammel, Torvegade 7
Mail: aspe@favrskov.dk
Mobil: 23 74 75 78