Sammen skaber vi sundhed

Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2022

Indledning

Sundhedspolitikken sætter rammen for kommunens arbejde med at fremme borgernes sundhed. Politikken angiver også retningen for samspillet med borgere, frivillige, foreninger, virksomheder og lokalsamfund samt samarbejdsparterne i sundhedsvæsenet. I vores arbejde med sundhed lægger vi vægt på både fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Det betyder, at sundhed skal forstås som mere end fravær af sygdom og svækkelse. Sundhed handler også om livsglæde og handlekraft