Valg i Favrskov Kommune

Her har vi samlet praktiske informationer om, hvordan valg foregår i Favrskov Kommune.

 

Valgsteder i Favrskov

Der er 14 valgsteder i Favrskov Kommune – du kan se dem på kortet her, hvor du ved klik i kortet kan finde adresserne på de enkelte valgsteder.

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal stemme, så indtast din adresse. Adressen på dit valgsted vil blive vist ved klik på ”Valgsted” indenfor dit afstemningsområde.

Dit valgsted vil også stå på dit valgkort, som du modtager med posten i ugen op til valgdagen.

 

Valgkort

Du modtager dit valgkort med posten

Du kan forvente at modtage dit valgkort med posten i ugen op til valgdagen. Valgkort sendes ud løbende, og du modtager derfor ikke nødvendigvis dit valgkort samtidig med andre vælgere, heller ikke selvom I har samme adresse. På dit valgkort kan du se, hvor du skal stemme (dit valgsted).

Valgkortet er dit adgangskort til valget

På valgdagen skal du aflevere dit valgkort ved valgbordet. Du bliver spurgt om din fødselsdato, for at højne sikkerheden om din identitet. Du bliver registreret, og du får udleveret din stemmeseddel samtidig med, at du skal opgive din fødselsdato til valgstyreren.
Når du har fået dine stemmesedler, skal du gå ind i stemmeboksen og sætte dit kryds, hvorefter stemmesedlerne skal foldes sammen og lægges i en af de forseglede stemmeurner udenfor stemmeboksen.

Har du ikke modtaget dit valgkort?

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort på valgdagen, har du fortsat mulighed for at stemme på valgdagen. Du skal møde op på dit valgsted med gyldig legitimation, eksempelvis sundhedskort, kørekort eller pas. Den ansvarlige på valgstedet sørger for at udstede et erstatningsvalgkort, så du kan stemme.

Forkerte oplysninger på dit valgkort

Er der forkerte oplysninger på dit valgkort, kan du også henvende dig til Borgerservicecentret.

 

Sådan kan du brevstemme - også i eget hjem

Når der er valg kan du i Favrskov Kommune brevstemme i Borgerservice, Skovvej 20 i Hinnerup og på bibliotekerne i den bemandede åbningstid 

For at brevstemme skal du medbringe legitimation i form af sundhedskort, kørekort, pas eller valgkort (valgkort sendes tidligst ud syv dage før valgdagen).

Hjælpemidler

På alle brevstemmesteder er der sorte penne, en ikke-håndholdt lup, der kan forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse, og led-lampe, hvor du selv kan regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfald.
På Borgerservicecentret, Skovvej 20 i Hinnerup er der desuden et hæve-sænke-bord til kørestolsbrugere og et CCTV, der forstørrer en tekst.

Læs mere om valg og afgivning af brevstemme på borger.dk

Ansøg om at stemme i eget hjem

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du før et valg ansøge om at stemme hjemmefra. Ansøgningsskemaet bliver ved et valg tilgængeligt her på siden.
Borgerservice besøger de borgere, der bliver godkendt til at brevstemme i eget hjem.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem på borger.dk 

 

Du kan få hjælp til at stemme på valgdagen 

Nedenstående tekst kan ses i Word her og handler om, hvordan du kan få hjælp til at stemme ved kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021

Hjælp til at stemme på valgdagen

Vil du have hjælp til læse stemmesedlen og til at sætte dit kryds?

Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved valget (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

Alle kan få hjælp til at stemme

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.

Du skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvem du vil stemme på.

Har du et fysisk eller psykisk handicap?

Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig.

Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, for eksempel:

 • ledsagekort
 • parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
 • lægeerklæring
 • erklæring/attest fra en anden myndighed

Hjælp til at brevstemme

Du kan også få hjælp til at brevstemme. Hvis du brevstemmer i Borgerservice i din kommune, får du hjælp af en eller to medarbejdere hos kommunen (brevstemmemodtageren).

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp alene af én person, som du selv har valgt, på samme måde som på valgdagen.

Hjælpemidler

Du kan bruge disse hjælpemidler, når du skal stemme:

 • Sort pen (en sort tusch)
 • Lup (forstørrer teksten op til fire gange)
 • LED-lampe (en lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve)
 • Hæve-/sænkebord
 • CCTV (et apparat, der forstørrer teksten)

Obs: Hæve-/sænkebord og CCTV findes ikke på alle kommunens valgsteder.

Er der ikke hæve-/sænkebord eller CCTV på dit valgsted? Så kan du søge om at skifte til et andet
valgsted i din kommune. Kommunen skal have din ansøgning senest mandag den 8. november 2021 kl. 12.00.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for at få hjælp til at stemme og om hjælpemidler på Indenrigs- og
Boligministeriets valg-hjemmeside valg.im.dk
.

Har du spørgsmål?

Kontakt din kommune, hvis du for eksempel har spørgsmål til

 • hvilke hjælpemidler der er på dit valgsted,
 • hvilke hjælpemidler der er på det sted, hvor du vil brevstemme, eller
 • hvordan du søger om at flytte valgsted.

Mere information om valg i Favrskov Kommune

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Man må stemme, hvis man:

 • på valgdagen er fyldt 18 år og
 • har fast bopæl i kommunen.

Herudover skal man opfylde én af følgende betingelser:

 • have dansk indfødsret, eller
 • være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, eller
 • være statsborger i Island eller Norge, eller
 • uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Valgret har endvidere enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i én af de øvrige medlemsstater i EU og er registreret i Udenrigsministeriets protokol.

Bemærk, at valgretten også omfatter personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder ovennævnte valgretsbetingelser.

For at undgå kødannelse og gøre det lettere at registrere dig, inden du skal sætte dit kryds, er der på samtlige valgsteder i Favrskov Kommune indført digitale valglister.

På dit valgkort er der en digital kode i form af en stregkode, som du sikkert kender fra varerne i et supermarked.

Valgfrit valgbord

Når du kommer til valgstedet, er du ikke længere tilknyttet et fast valgbord, men det er derimod valgfrit, hvilket valgord du vil benytte dig af. Det vil sige slut med lange køer ved ét valgbord, mens der er tomt ved andre.

Sikkerheden ligger i selve stregkoden, som registreres og sikrer, at du kun kan stemme én gang. Det betyder, at når først koden er registreret i systemet, kan den ikke anvendes igen.

Valgbøgerne er elektroniske, men oplysningerne om, hvilke personer der har stemt, slettes på præcis samme måde som ved en almindelig valgbog.

Hvis du er i tvivl om, hvordan det kommer til at foregå, er der hjælp at hente på valgstedet, hvor dygtige hjælpere kan træde til.

Ved et valg kan du også søge om at få lov til at afgive din stemme på et andet valgsted i bopælskommunen end det, du er tilknyttet i henhold til valglisten. Ændringen skal være begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed. Op til et valg bliver ansøgningssskemaet tilgængeligt her på siden.

Afstemningsstedet Hadsten Nord, Hadsten Kultur- og Idrætscenter er udpeget som særligt handicapvenligt på valgdagen. Det betyder, at der er et særligt hæve-/sænkebord med vippeplade til brug for kørestolsbrugere, en CCTV læseskærm, LED lampe med mulighed for justering af lysstyrke m.m., lup og særlige penne til svagtseende (det særlige bord og CCTV læseskærmen er ikke på de øvrige valgsteder).

Nedenfor finder du en række links til borger.dk og sider med generelle informationer om valg i Danmark.

Valg til Folketinget

Læs generelle informationer på borger.dk om folketingsvalg i Danmark.

Valg til byråd og regionsråd

Favrskov Byråd har 25 medlemmer. Regionsrådet for Region Midtjylland består af 41 politikere. Medlemmerne i såvel byråd som regionsråd er valgt for fire år ad gangen.

På borger.dk kan du læse mere om de respektive valg, om mulighederne for at brevstemme, om valgkort og meget mere:


Valg til Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet består af 751 medlemmer valgt i de 28 medlemsstater. Medlemmerne i Parlamentet (MEP’erne) vælges for fem år ad gangen.

På borger.dk kan du læse mere om valg til Europa-Parlamentet.


Folkeafstemning

På borger.dk kan du læse mere om folkeafstemninger 

 

Læs mere om valg på Danmarks officielle hjemmesider om valg:  

Se eller gense valgresultater fra tidligere valg i Favrskov Kommune:

Valgresultater 2019

Valgresultater 2017

Valgresultater 2015

Valgresultater 2014

Valgresultater 2013

Valgresultater 2011

Kontakt Gitte Juul, 89 64 10 74