You are here

Den kommunale frokostordning - FAQ

Favrskov Kommune tilbyder frokostordning i nogle af de kommunale institutioner. Her kan du læse ’ofte stillede spørgsmål’ samt svar.

Det er op til de enkelte institutioner, hvordan de håndterer måltiderne i løbet af dagen. 

Flere institutioner har deres egen kostpolitik eller mad- og måltidspolitik. 

Andre institutioner deler politik med resten af deres område. 

Forældre stemmer ”Ja eller Nej” til frokostordningen i jeres barn/børns institution. 

Vi har her på siden forsøgt at samle information, som kan hjælpe jer.  

Læs FAQ i pdf her

Hvor er der frokostordning?

Institutionerne kommer løbende med på frokostordningen. Derfor skal I se på den enkelte institution, om de har frokostordning.

Se oversigten over institutioner her.

Er der frokostordning hele året?

De dage, dit barn kan blive passet i daginstitution, er der frokost. Det vil sige alle dage i de 11 måneder på nær den 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december (juleaftensdag), hvor der er lukket.

Hvem leverer maden?

I dag leverer Mona’s A/S til institutionerne.

Om deres mad til institutioner fortæller Mona’s A/S:

Vi leverer - med glæde og stolthed - et sundt, velsmagende og nærende frokostmåltid til et stadigt stigende antal børn i Østjyske daginstitutioner. 

Vi har et stort fokus på at lave maden fra bunden - frisk fra dag til dag.

Alle vores mejeriprodukter er økologiske og leveres fra Thise. 

Vores hjemmebagte rugbrød er 100% økologisk og HELT FRI for hvedemel.

Vi afhenter selv vores økologiske rodfrugter ved lokalt gartneri. 

Mulighed for at vælge menuer med minimum 60 % økologi.

Vi forventer at Mona’s og leverer i kommende periode, da vores nuværende kontrakt giver mulighed for forlængelse i to år.

Læs mere om Mona’s og se gældende menu ved at klikke her.

Hvad koster den kommunale frokostordning?

Den opdaterede takst for det kommunale frokostmåltid kan altid ses i oversigten over takster. Frokosttaksten bliver opkrævet i forbindelse med den almindelige opkrævning af jeres betaling til institutionen.

Hvad får børnene serveret?

Der vil være mulighed for smør-selv-madder med forskelligt pålæg og tilbehør samt grønt.

Maden er anrettet på fade, så personalet skal ikke anrette maden, men kan sammen med børnene stille maden på bordene. Der kan bestilles madpakker, hvis børnene skal på tur.

Der tages højde for Fødevarestyrelsens anbefalinger i forhold til sammensætning af maden og særlige forhold for vuggestuebørn.

Ved småjusteringer er det institutionen selv, der er i dialog med leverandøren, så der hurtigt kan blive taget hånd om evt. problemstillinger.

Hvad sker der, hvis leverandøren går konkurs?

Vores kontrakt tager højde for konkurs. Det betyder, at Favrskov Kommune har lov til at finde en ny midlertidig leverandør til at levere mad indtil et nyt udbud er gennemført.

Rent praktisk betyder det, at institutionerne højst vil opleve få dage uden mad, hvis konkursen sker uden varsel fra dag til dag.

Ved et varsel om konkurs vil institutionerne ikke opleve dage uden mad, da det forventes, at en ny aftale kan være på plads med få dages varsel.

Hvad sker der, hvis leverandøren ikke lever op til kravene i kontrakten?

Efterlever leverandøren ikke de krav, der er stillet i kontrakten, kan Favrskov Kommune enten kræve, at kravene fremadrettet efterleves og give en bod for den manglende overholdelse eller vælge at opsige kontrakten.

Hvad der vil ske, vil bero på en konkret vurdering af sagen, og hvilken løsning der er mest hensigtsmæssig for hverdagen i institutionerne.

Hvem afgør, om der skal være en kommunal frokostordning?

Det er alle forældre, der skal stemme om den kommunale frokostordning. I den selvejende institution Hadsten Børnehave træffes den endelige afgørelse omkring ja eller nej til frokost dog i forældrebestyrelsen.

Hvad hvis mit barn har allergi eller anden sygdom?

Områdelederen kan undtage et barn med allergi eller anden sygdom fra den kommunale frokostordning, hvis forældrene har en lægeerklæring. Hvis dit barn er undtaget fra den kommunale frokostordning, betaler I naturligvis ikke frokosttakst.

Hvordan stemmer vi, hvis vi har to søskende i samme enhed?

I har en stemme for hvert barn, I har i institutionen. Det betyder, at et forældrepar med to søskendebørn i samme institution har to stemmer.

Hvem stemmer, hvis vi som forældre ikke bor sammen?

Hvis I som forældre bor på hver jeres adresse, er det bopælsforælderen, der stemmer. Det vil sige den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Kontakt

Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte den daglige leder eller områdelederen. I kan også skrive til Hanne Nedergaard, ac-medarbejder i Børn og Skole på hned@favrskov.dk.

Senest opdateret

21.02.2020
vivbr