You are here

Detailhandel

Byrådet planlægger for tre nye aflastningsområder, hvor der kan placeres udvalgsvarebutikker udenfor bymidterne.

Placeringen af et aflastningsområde er Byrådets mulighed for at planlægge for flere butikker udenfor bymidter og lokalcentre. Favrskov Byråd ønsker, at der planlægges for tre aflastningsområde i henholdsvis Søften erhvervsområde, Hammel syd og Hadsten syd. Der planlægges ikke for nye dagligvarebutikker.

Byrådet vil gerne hører dine bemærkninger til planlægningen.

Ideer, bemærkninger og forslag kan sendes ind til plan@favrskov.dk eller til kommunens hovedadresse. Det skal gøres inden den 13. august 2019

E-handelsvirksomhed betragtes som udgangspunkt ikke som detailhandel og skal derfor ikke placeres efter detailhandelsreglerne. Men hvis der sker mere end et ubetydeligt salg af varer til private i en butik eller hvis kundestrømmen bliver mere end ubetydelig bliver det betegnet som detailhandel. Det er disse e-handelsbutikker som Byrådet gerne vil give muligheder for i Søften Erhverv og ved Hadsten syd.

Søften erhvervsområde

Udpeges til aflastningsområde til etablering af udvalgsvarebutikker, som har tilknytning til e-handel og større logistikfaciliteter. Den enkelte butik må maksimalt have et butiksareal på 250 m².

Hammel syd (ved Anbækvej)

Området nord for Viborgvej og langs Anbækvej udpeges til aflastningsområde med mulighed for placering af udvalgsvarebutikker. Den enkelte butik må have et butiksareal på mellem 700 og 2.000 m².

Hadsten syd (omkring Gadebergcentret)

Et aflastningsområde omkring Gadebergcentret skal give mulighed for flere større udvalgsvarebutikker og e-handelsbutikker i tilknytning til større logistikfaciliteter. Den enkelte butik må have et butiksareal på mellem 700 og 2.000 m². For e-handelsbutikker må den enkelte butik have et butiksareal på op til 250 m².

Du kan se yderligere info og kort i Forslag til Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2017-29 – Tre aflastningsområder til butikker
Se Redegørelse for etablering af aflastningsområder i Favrskov Kommune
Se Detailhandelsanalyse for Favrskov Kommune 2018

Senest opdateret

31.10.2019
mthi