Direktør for Job og Økonomi

Som direktør for Job og Økonomi bliver du ansvarlig for den fælles økonomifunktion og dermed for den samlede økonomiske planlægning og styring i Favrskov Kommune i tæt samarbejde med kommunaldirektøren og de øvrige direktører.

Du kommer til at spille en aktiv og vigtig rolle i samarbejdet med Byrådet om kommunens overordnede økonomiske styring og udvikling.

Samtidig står du i spidsen for en forvaltning med et samlet årligt driftsbudget på 784 mio. kr. og 250 medarbejdere fordelt på følgende fire chefområder:

  • Økonomi, Løn og Borgerservice
  • Arbejdsmarkedsområdet
  • It og digitalisering
  • Sekretariatet.

Vi leder efter en ambitiøs person, som har solid ledelseserfaring, stor indsigt i kommunal økonomi, stærke analytiske evner, og som formår at gå foran i samarbejdet om at sikre en proaktiv styring af kommunens økonomi.

Dine overordnede opgaver bliver at

  • medvirke til en professionel betjening af politikere og politiske udvalg
  • gå foran i den helhedsorienterede opgaveløsning inden for egen forvaltning og på tværs af hele organisationen
  • tage initiativer, der bidrager til at optimere den samlede resurseudnyttelse. 
  • pleje relationer og udvikle nye – både internt og eksternt.

Favrskov Kommune er en veldrevet kommune med omkring 48.500 indbyggere, hvor der konstant er fokus på at yde den bedst mulige service over for borgere og virksomheder inden for de økonomiske rammer. 

Mere information

Ansættelsen sker på kontraktvilkår. Lønniveauet er på 1,15 mio. kr. årligt eksklusive pension.

Du finder flere informationer i job- og personprofilen, hvor du også kan se, hvordan du søger stillingen.

Yderligere informationer om direktørstillingen får du hos:

  • Kommunaldirektør Jan Kallestrup på telefon 2424 6821
  • Direktør Chris Petersen, MUUSMANN, på telefon 8171 7516.

Ansøgningsfristen er mandag 4. oktober 2021 kl. 12.