You are here

Direktør for Job og Økonomi

16. august 2021 genopslår vi stillingen som direktør for Job og Økonomi

Direktøren er ansvarlig for den fælles økonomifunktion og dermed for den samlede økonomiske planlægning og styring i Favrskov Kommune i tæt samarbejde med de øvrige direktører.

Direktøren spiller også en aktiv rolle i dialogen med Byrådet om kommunens overordnede økonomiske styring og udvikling.

Vi leder efter en person, som har bred ledelseserfaring, stor indsigt i kommunal økonomi, stærke analytiske evner, og som formår at gå foran i samarbejdet om at sikre en proaktiv styring af kommunens økonomi.

Direktøren står i spidsen for en forvaltning med et samlet årligt driftsbudget på 784 mio. kr. og 250 medarbejdere fordelt på følgende fire chefområder:

  • Økonomi, Løn og Borgerservice
  • Arbejdsmarkedsområdet
  • It og digitalisering
  • Sekretariat.


For at få succes i stillingen skal direktøren bl.a.:

  • Medvirke til en professionel betjening af politikere og politiske udvalg.
  • Gå foran i den helhedsorienterede opgaveløsning inden for egen forvaltning og på tværs af hele organisationen.
  • Tage initiativer, der bidrager til at optimere den samlede resurseudnyttelse. 
  • Pleje og udvikle relationer – både internt og eksternt.


Mere information

Flere informationer om direktørstillingen får du hos:

  • Kommunaldirektør Jan Kallestrup på telefon 2424 6821
  • Direktør Chris Petersen, MUUSMANN, på telefon 8171 7516.


Ansættelsen sker på kontraktvilkår. Lønniveauet er på 1,15 mio. kr. årligt eksklusive pension.

Ansøgningsfristen er mandag 4. oktober 2021 kl. 12.

Senest opdateret

25.06.2021
tjoh