You are here

Dommerparken i Hammel

I Hammel vokser et nyt, moderne bykvarter op.

Den omfattende byomdannelse forvandler et nedslidt industrikvarter til et levende, moderne byområde med attraktive boliger, grønne områder og små torve, hvor gamle og unge kan mødes.

Dommerparken er delt op i mindre områder, hvoraf nogle er kommunale og andre er private. De kommunale delområder bliver udbudt til boligbyggeri, og på de private delområder er der også mulighed for visionære byggerier inden for lokalplanens rammer. Dommerparkens boliger vil derfor blive bygget i flere tempi. Den del af området, som Favrskov Kommune byggemodner, forventes at kunne rumme 250-300 boliger.

Første byggeri i det nye område er Hammels nye plejecenter - Solhøj - med plads til 80 beboere.

Senere vil de mange nye boliger og resten af kvarteret skyde op. Men også mens der bygges, vil det summe af liv i området på cykelbaner og i det gamle frysehus, hvor Ungdomsskolen Favrskov har indrettet klatrevæg og skaterbane.

Du kan se lokalplanen for området her og Masterplan for projektet her.

Tidsplan for byomdannelsen:
 

  • Juli 2017: Nedrivning af de gamle industribygninger begynder 
  • December 2017: Første spadestik til nyt plejecenter
  • Maj 2018: Nedrivningen er afsluttet
  • August 2018: Rejsegilde på byggeriet af det nye plejecenter
  • August 2018: Etablering af veje, stier og grønne områder starter
  • Efterår 2019: Beboere flytter ind i nyt plejecenter
  • Efterår 2019: Byggemodning af resten af området fortsætte

Senest opdateret

01.10.2020
anoh