Tag en uddannelse til et job med mening, ansvar og omsorg for andre mennesker - bliv SOSU

Interesserer du dig for andre mennesker og for sundhed og omsorg? Ønsker du at uddanne dig til et fag, hvor du skal støtte borgere, der har brug for hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere? Kan du lide at samarbejde med andre og tage ansvar? Med en social- og sundhedsuddannelse (SOSU) uddanner du dig til et job med mening og muligheder.

Favrskov Kommune tilbyder uddannelsen til SOSU-hjælper og SOSU-assistent i samarbejde med SOSU-skolerne i Århus, Randers og Silkeborg.

Når du bliver ansat som elev i Favrskov Kommune, er det i en erhvervsrettet uddannelse, hvor du skiftevis er i skole og i praktik. På den måde er der fokus på, at den teori, du lærer i skolen, omsættes i praksis.

Du er automatisk sikret en praktikplads på en arbejdsplads, hvor uddannede og engagerede vejledere og øvrige medarbejdere støtter op om dine muligheder for læring.

For at kvalificere dig til at komme ind på de to uddannelser, skal du gennemføre og bestå Grundforløb 2 SOSU på en SOSU-skole. Grundforløb 2 varer op til 20 uger. Hvis du er over 25 år, vil du blive ansat i et samlet forløb med grundforløb og hovedforløb på sosu-assistentuddannelsen.

Du kan søge mere information om, hvordan du optages på Grundforløb 2 på SOSU-skolen.

Mere om SOSU-uddannelserne

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Hvis du er under 25 år, skal du først gennemføre og bestå Grundforløb 2 SOSU på en SOSU-skole. Grundforløbet kvalificerer dig til at søge ansættelse som SOSU-assistentelev.

Hvis du er over 25 år, vil du blive ansat i et samlet forløb med grundforløb og hovedforløb. Du skal bestå grundforløbet for at gå videre på hovedforløbet.

Grundforløb 2 sosu varer ca. 20 uger og hovedforløbet til Sosu-assistentuddannelsen varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger.

Længden på uddannelsen afhænger af tidligere uddannelse, erfaring fra faget, og din alder.

Som SOSU-assistent arbejder du med sundhed og omsorg hos ældre, syge eller borgere med handicap. Arbejdet består blandt andet i grundlæggende sygepleje, sundhedsfremme, rehabilitering og forebyggelse. Sammen med både borgere og pårørende samt mange fagpersoner kommer du til at arbejde på tværs af fag og sektorer.

Som SOSU-assistent skal du både være fagligt dygtig og samtidig have gode personlige kompetencer.

Du skal i uddannelsen opnå viden og færdigheder inden for: professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor du har teoretiske skoleophold på en SOSU-skole og praktik i tre praktikfelter. Første praktik er i det nære sundhedsvæsen i Favrskov Kommune i henholdsvis hjemmeplejen og på plejecenter. Anden praktik er en psykiatripraktik, og det kan være i socialpsykiatrien, regionspsykiatrien og inden for demens/misbrugsområdet. Den tredje og sidste praktik er en somatisk praktik, der er delt mellem somatisk sygehus i Region Midtjylland og primær sundhedstjeneste i Favrskov Kommune.

I alle praktikker bliver du tilknyttet en uddannet vejleder, der sammen med din gruppeleder og dine kolleger har fokus på at skabe rammerne for et trygt og udfordrende læringsmiljø.

Vi forventer, at du i uddannelsen viser motivation og et højt personligt engagement, og at du tager ansvar for at skabe sammenhæng mellem dine skole- og praktikophold. Igennem uddannelsen arbejder du med at opbygge din faglige identitet, hvor ansvar, overblik, selvstændighed og faglig kunnen sammen med gode personlige kompetencer er nøgleord.

Nogle elever bliver godkendt til at tage en del af deres praktik i udlandet, f.eks. i England, Norge, Sverige, Spanien, Island og Ghana. SOSU-skolerne står for samarbejdet med de udenlandske praktiksteder og kan informere mere om dine muligheder.

Du skal først gennemføre og bestå et Grundforløb 2 SOSU på op til 20 uger på en SOSU-skole. Grundforløbet kvalificerer dig til at søge ansættelse som SOSU-hjælperelev. Uddannelsen til SOSU-hjælper varer 1 år og 2 måneder.

Som SOSU-hjælper i ældreområdet skal du vejlede og støtte mennesker med at få hverdagslivet til at fungere. Du skal anvende din viden om rehabilitering, sundhed og pleje, og du skal kunne drage omsorg for andre, og leve dig ind i andres situation. Det er vigtigt, at du har lyst til og evner for samarbejde, da borgere, pårørende og andre fagpersoner er vigtige personer i dit arbejde.

Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor du har teoretiske skoleophold på en SOSU-skole og to praktikophold i ældreområdet. Praktikkerne foregår på plejecentre og i hjemmeplejen.

Du bliver tilknyttet en uddannet vejleder, der enten er SOSU-hjælper eller SOSU-assistent. Din vejleder vil sammen med din gruppeleder og dine kolleger have fokus på at skabe rammerne for et trygt og udfordrende læringsmiljø. Din vejleder hjælper dig godt i gang og vil støtte og udfordre dig undervejs med relevante aktiviteter og opgaver.

Vi forventer derfor af dig, at du viser motivation for at lære faget, at du er nysgerrig, åben og engageret, og at du tager ansvar for at lære i såvel skole som praktik.

Nogle af vores elever bliver godkendt til at tage en del af deres praktik i udlandet, f.eks. i England, Norge og Sverige. SOSU-skolerne står for samarbejdet med de udenlandske praktiksteder og kan informere mere om dine muligheder.

For sosu-assistentelever:

Sosu-assistentelever over 25 år med ansættelse grundforløb og hovedforløb:
  • Uddannelsesstart 1. maj 2023 – Ansøgningsfrist 22. februar 2023
Sosu-assistentelever under 25 år med ansættelse fra hovedforløb: 
  • Uddannelsesstart 27. januar 2023 – Ansøgningsfrist 6. november 2022.
  • Uddannelsesstart 16. juni 2023 – Ansøgningsfrist 13. april 2023
Sosu-assistentelev for dig som er du uddannet sosu-hjælper:
  • Uddannelsesstart 17. april – Ansøgningsfrist 22. februar 2023

For sosu-hjælper-elever:

  • Uddannelsesstart 27. januar 2023 – Ansøgningsfrist 6. november 2022.
  • Uddannelsesstart 16. juni 2023 – Ansøgningsfrist 13. april 2023

Alle vores elev-stillinger kan søges via vores jobportal her

Når du ansættes som SOSU-elev i Favrskov Kommune, Uddannelsesafdelingen, vil din elevløn blive fastsat ud fra nedenstående:

  • Lønnen for SOSU-hjælperelever under 25 år pr. 1. oktober 2022: 12.653 kr.
  • Lønnen for SOSU-hjælperelever over 25 år* pr. 1. oktober 2022: 21.816 kr.

Lønnen for SOSU-assistentelever under 25 år pr. 1. oktober 2022: 

  • Elevløn, første års ansættelse: 13.956 kr.
  • Elevløn, efter 1 års ansættelse: 15.937 kr.

Lønnen for SOSU-assistentelever over 25 år* pr. 1. oktober 2022: 21.816 kr.
*Alle sosu-elever over 25 år ansættes på voksenelevløn/voksenlærling ved optagene i 2023.

Hvis du opfylder kriterierne for ansættelse som voksenlærling, vil det være et krav, at du ansættes som dette, hvis du ønsker voksenelevløn.

Du skal være opmærksom på, at en ansættelse som voksenlærling kan have betydning for, om du er berettiget til dagpenge, hvis du afbryder din uddannelse eller efter afsluttet uddannelse. Søg vejledning i din A-kasse. Hvis du opfylder kriterierne som voksenlærling, men ikke ønsker ansættelse som voksenlærling, kan du ansættes på løn efter overenskomsten.

Kontakt

Uddannelsesansvarlig

Irene Winther
Tlf. 89 64 12 56
iwin@favrskov.dk