Skift varmekilde

Hvis du skifter varmekilde, skal du give besked til kommunen.

Varmeforsyningen i Favrskov Kommune kommer enten fra fjernvarme, naturgas eller individuel varmeforsyning som olie-, pille- og halmfyr.

Du kan skifte fra fjernvarme/naturgas til individuel varme, hvis din ejendom ikke er omfattet af tilslutningspligt; du har fået dispensation, eller hvis du bygger et nyt lavenergihus.

Hvis du skifter varmekilde, skal du give besked til kommunen, så det kan blive rettet i BBR. Det er ejerens ansvar, at BBR-meddelelsen er opdateret.

Det samme gælder, hvis du eksempelvis etablerer brændeovn, solvarme og solceller.

Du kan give Favrskov Kommune besked via selvbetjeningsportalen Byg og Miljø eller ved at sende besked via Digital Post.

Se mere om varme her.

Billedet viser en erhvervsbygning under konstruktion

Byg og Miljø

Portal for bygge- og miljøansøgninger

Byg og Miljø giver dig mulighed for at ansøge om byggetilladelser og miljøgodkendelser.
Når du opretter en ansøgning får du overblik over hvilken dokumentation, der skal
udfyldes og indsendes. Efter du har indsendt, får du automatisk besked, når der er nyt i din sag.

Gå til Byg og Miljø

Mere om varmeforsyning

+ Fold all out
- Fold all in

Du må ikke etablere elvarme som hovedopvarmningskilde i nye og eksisterende huse med vandbåret centralsystem (dvs. radiatorer og gulvarme med vand), hvis husene er eller vil blive kollektivt forsynede med naturgas eller fjernvarme.

Vi kan kun i helt særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod elvarme, f.eks. ved forsøgs- og demonstrationsbyggeri.

Forbuddet gælder ikke:

  • lavenergihuse
  • bebyggelse der allerede har elvarme ved annoncering af forbuddet
  • ved tilbygning til et hus med elvarme, så længe der ikke etableres et helt nyt opvarmningssystem
  • hvis det på grund af byggetekniske forhold vil være uforholdsmæssigt dyrt at installere et centralvarmesystem (f.eks. i midlertidige pavilloner)
  • elradiatorer og elvandvarmere, der fungerer som supplerende varmekilde til opvarmning af yderrum, loftsrum eller sjældent benyttede lokaler
  • elvarme i sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse og lignende
  • elpatroner i et vandbåret centralsystem eller eldrevne varmepumper.

Den strategiske varmeplan vurderer de fremtidige forsyningsmuligheder i både de nuværende kollektivt og de nuværende individuelt forsynede områder af kommunen, og har samtidig fokus på mulighederne for integration af ny teknologi og anvendelse af CO2-neutrale brændsler.

Se varmeplanen for Favrskov Kommune

Læs mere om jordvarme og ansøg om etablering på siden her: Jordvarme.