Målet er integration

I Favrskovs integrationsafdeling modtager vi flygtninge over 18 år, finder bolig og hjælper dem ind på arbejdsmarkedet. Integrationsteamet yder hjælp efter princippet "hjælp til selvhjælp".

Vi hjælper følgende målgrupper i Integrationsafdelingen:

  • Flygtninge
  • Familiesammenførte til flygtninge eller danskere
  • Ægtefælleforsørgede til flygtninge eller danskere

Målet for vores hjælp til dig er, at du kan forsørge dig selv. Til at hjælpe dig på vej, følger du et integrations- eller introduktionsprogram, som blandt andet byder på sprogskole, praktik eller ansættelse med løntilskud i en virksomhed samt øvrige tilbud, der gør dig klar til arbejde eller uddannelse.

Vi har mulighed for tolkning til møder med dig. På Jobcenter Favrskov har vi en arabisk tolk ansat; til øvrige sprog bruger vi telefontolkning. 

Åben rådgivning torsdag kl. 14.30-16.30

Vi har to tilbud hver torsdag i Hadsten:

Hjælp til flygtninge

Hver torsdag kl. 14.30-16.30 hjælper Dansk Røde Kors blandt andet med ansøgning om at forny din opholdstilladelse, ansøgning om fritidspas samt råd og vejledning i hverdags-spørgsmål. 

Det foregår i Integrationsafdelingens lokaler på Østergade 73, 8370 Hadsten

Hjælp til økonomi og breve

Jobcenter Favrskov har et tilbud til udenlandske borgere bosiddende i kommunen, hvor man kan komme og få hjælp til at oversætte og forstå breve, forstå regninger samt få diverse råd og vejledning.

Her kan du møde op hver torsdag kl. 14.30 – 16.30 på Østergade 73, 8370 Hadsten. Du behøver ikke bestille tid, du kan bare møde op.

Skal du lære dansk?

Integrationsafdelingen tilbyder danskuddannelse til udlændinge. Kontakt os for at høre, om du kan være berettiget hertil.

Her samarbejder vi blandt andet med Sprogcenter Randers.

Solopgang ved marker

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Er du ikke berettiget til kontanthjælp, kan du være berettiget til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Læs mere om ydelser på borger.dk
Solopgang ved vand

Repatriering - om at vende hjem

Hvis du ønsker at vende tilbage til dit hjemland, har du mulighed for at søge om repatriering.

Det første, der skal ske, hvis du ønsker at snakke om muligheden for at vende hjem, er at tale med Dansk Flygtningehjælp. 

Før du taler med Danske Flygtningehjælp, anbefaler vi at du udfylder et skema på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside. Skemaet finder du her

Hvis du efter din snak med Dansk Flygtningehjælp, fortsat ønsker at vende tilbage til dit hjemland, overtager Favrskov Kommune opgaven.

Læs mere om repatriering hos Dansk Flygtningehjælp

Kontakt

Integration

Østergade 73
8370 Hadsten

Tlf. 89 64 10 10

Mail: integration@favrskov.dk

Laila Dyrbye

Afdelingsleder for Job og Udvikling

Tlf.: 89 64 42 65
Mail: ldyr@favrskov.dk