Demens er en diagnose, der dækker over en række symptomer på svigt i hjernen. Få hjælp og vejledning hos en af vores demenskonsulenter

Det er vigtigt at finde årsagen til demens for at få den rigtige hjælp, og derfor kan du kontakte Favrskov Kommunes demenskonsulenter, hvis du har spørgsmål og brug for rådgivning om demens.

Kontakt demenskonsulenterne

Demenskonsulenter

Træffetid

Demenskonsulenterne kan træffes på hverdage fra kl. 8.00-9.00.

Træffer du ikke demenskonsulenterne, kan du lægge en besked på telefonsvaren. Alternativt kan du skrive en mail.

Send ikke personfølsomme oplysninger per mail - bed i stedet om at blive ringet op.

Ældre der går tur

Det hjælper demenskonsulenterne med

 • Vejledning, rådgivning og undervisning af borgere og pårørende.
 • Medvirker til udredning for demenssygdom og kan eksempelvis tage kontakt til læge, visitation, offentlige kontorer eller andet.
 • Underviser og vejleder plejepersonalet, der kommer i hjemmet.
 • Har tæt kontakt til samarbejdspartnere, eksempelvis frivillige hjælpere.
Læs mere om demens på sst.dk

Pårørendegrupper

Favrskov Kommune tilbyder forløb for pårørende til mennesker med demenssygdom. Gruppen er for dig, der:

 • er pårørende til et familiemedlem ramt af demenssygdom.
 • har brug for at møde andre i samme situation.
 • har lyst til at dele erfaringer og bekymringer med andre i en pårørendegruppe.

Favrskov Kommune tilbyder:

 • Et gratis forløb, der er faciliteret af kommunens demenskonsulenter.
 • Oplæg om relevante emner inden for demensområdet.
 • Mulighed for at udveksle erfaringer

Kontakt demenskonsulenterne for at høre mere og for at tilmelde dig.

To ældre mennesker på hver sin cykel

Aflastning

Favrskov Kommune tilbyder aflastning i hjemmet til borgere med demenssygdom og deres pårørende.

Aflastning tilbydes af et mindre team af medarbejdere med særlig erfaring med demenssygdom og sygdommens påvirkning af borgere og deres familier.

Ydelsen bevilliges af visitationen, som kan træffes på tlf. 89 64 25 05 mandag til fredag kl. 9 – 15.

Når du som borger har fået bevilliget ydelsen, kan du altid træffe disponatoren i aflastningsteamet kl. 7.30-8.30 på tlf. 23 60 67 96
 

Praktisk information om aflastning

+ Fold all out
- Fold all in
 • At støtte dig til at leve længst muligt i dit hjem
 • At støtte ægtefælle eller andre nære pårørende i at have overskud til at klare hverdagen.
   

Ægtefæller eller andre nærtstående, der varetager hjælpen for dig, hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 • At være til stede i hjemmet , når pårørende har brug for at gå til aktiviteter udenfor hjemmet.
 • Meningsfulde hverdagsaktiviteter, eksempelvis gåture, højtlæsning, spille spil.
   
 • Afløsning og aflastning leveres på hverdage inden for tidsrummet kl. 08.00-23.00.
 • Som udgangspunkt kan der tilbydes afløsning én gang ugentligt i op til fire timer
 • Ydelsen bevilliges, hvis du ikke fuldt ud kan tilgodeses med tilbud om daghjem eller andet aktivitetstilbud.
 • Medarbejderne i aflastningsteamet har alle en demensfaglig baggrund
Billede af en eng

Favrskov Kommunes Demenspolitik

Favrskov Kommune vil være en kommune, hvor borgere med demenssygdom og deres pårørende, får de bedst mulige betingelser for at leve et sundt og værdigt liv på trods af sygdommen.

Med denne politik sætter Byrådet en tydelig retning for demensindsatsen over de kommende år.

Favrskov Byråd vedtog 22. juni 2021 en demenspolitik

Se demenspolitikken her

Demensfællesskabet Østjylland

Demensfællesskabet Østjylland er et tilbud for mennesker med demens i et tidligt stadie, deres pårørende og venner. Du er velkommen til at deltage i aktiviteter, der ikke foregår i din egen kommune. 

Følg med i aktivitetskalenderen på Demensfællesskabet Østjylland, hvor du også kan tilmelde dig det månedlige nyhedsbrev.

Du kan også følge med på Demensfællesskabets Facebookside.

Dagtilbud for mennesker med demenssygdom

Farvskov Kommune har et daghjem på Plejecenter Tinghøj i Hammel, et daghjem på Voldumcentret og en kolonihave i Hadsten.

I dagtilbuddene er der fokus på at udvikle og vedligeholde daglige færdigheder gennem forskellige aktiviteter.

Aktiviteter kan fx være gåture i nærmiljøet eller udeliv i haven,  madlavning, bagning, eller måske en sang.