Vederlag til borgmester og byråd

Her finder du oplysninger om, hvilke vederlag borgmester og byrådsmedlemmer modtager for deres arbejde i Favrskov Byråd.

Beløbene i højre kolonne oplyser det årlige vederlag pr. 1. januar 2022 opgivet i hele kroner.

Hverv Vederlag 
Borgmester  1.087.210 kr.
Øvrige medlemmer af Favrskov Byråd 98.687 kr.
Tillægsvederlag ved hjemmeboende børn under 10 år 15.269 kr.
1. viceborgmester 108.721 kr.
Formændene for de stående udvalg: Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 163.082 kr.
Medlemmerne af Økonomiudvalget 65.233 kr.
Medlemmerne af de stående udvalg: Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 54.361 kr.
Formanden for det særlige børn og unge-udvalg 163.082 kr.
Næstformanden i det særlige børn og unge-udvalg 81.541 kr.
Formanden for Landsbyrådet (§ 17, stk. 4 udvalg) 54.361 kr.
De to politisk udpegede medlemmer af Landsbyrådet 21.744 kr.
Formanden for Folkeoplysningsudvalget 43.488 kr.

 

Vederlag for øvrige poster

Den kommunale styrelseslov siger, at byrådet skal oplyse størrelsen på vederlag, byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte modtager.

Oplysningspligten gælder, når byrådsmedlemmer eller ansatte efter valg eller på forslag fra kommunen udfører andre hverv end medlemskab af byrådets udvalg eller underudvalg. 

Oplysningspligten omfatter kun vederlagene. Andre udbetalinger som for eksempel mødediæter, udgiftsgodtgørelse eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som er knyttet til varetagelsen af det omhandlede hverv, er ikke omfattet af oplysningspligten.  

Vederlag og hverv i Favrskov 2021

Navn Hverv Vederlag
Kurt Andreassen Medlem af bestyrelsen for HMN Naturgas 7.500 kr.
Nils Borring Medlem af bestyrelsen for Pensionskassen for Sundhedsfaglige (under PKA) 56.200 kr.
Nils Borring Medlem af bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland (tidligere Væksthus Midtjylland) 30.000 kr.
Anders G. Christensen Næstformand i Erhvervsakademi Dania (via KKR) 36.800 kr.
Søren Frandsen Formand for Favrskov Forsyning A/S 81.200 kr.
Søren Gade Medlem af bestyrelsen for Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. 36.000 kr.
Charlotte Green Medlem af bestyrelsen Favrskov Forsyning A/S 27.100 kr.
Charlotte Green Medlem af bestyrelsen for Hinnerup Fjernvarme a.m.b.a. 14.400 kr.
Niels Flade Nielsen Medlem af bestyrelsen for Hammel Varmeværk A.m.b.a. 8.800 kr.
Flemming Nørgaard Medlem af KL’s Børne- og Undervisningsudvalg 34.700 kr.
Flemming Nørgaard Medlem af bestyrelsen for Hadsten Varmeværk A.m.b.a. 6.900 kr.
Rikke Randrup Skåning Medlem af bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S 27.100 kr.
Hanne Smedegaard Næstformand for bestyrelsen Favrskov Forsyning A/S 27.100 kr.
Thomas Storm Medlem af bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S 27.100 kr.

Vederlag fra tidligere år