Her kan du læse, hvem der kan modtage partistøtte, og hvad en ansøgning om tilskud skal indeholde.

En kandidatliste, der har deltaget i byrådsvalget i 2017, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen i årerne 2018-2021. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer ved valget.

Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov indgik i et listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har fået 100 stemmer eller derover.

Ansøgning om tilskud

Tilskud ydes efter ansøgning. Ansøgning vedrørende byrådsvalget skal indgives via selvbetjeningsløsningen her (login med Nemid) 

Ansøgning om tilskud for 2021 skal indgives inden udgangen af 2021

Har du spørgsmål til ansøgningen, kan du kontakte Tina Kvist Høhrmann på tinj@favrskov.dk

Ansøgning vedr. regionsrådsvalget skal indgives til regionsrådet.

Billede af en eng

Søg om partistøtte

Søg digitalt om partistøtte - log på med NemID.

Søg om partistøtte