Få hjælp gennem Visitationen

Har du brug for hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, hjemmehjælp, hjemmepleje eller anden hjælp, skal du starte med at kontakte Visitationen på tlf. 89 64 25 05 - Visitationen har åbent kl. 9.00-15.00 på hverdage.

Læs mere om vores muligheder for at hjælpe dig

Har du spørgsmål til ledelsen på ældreområdet, finder du her kontaktoplysninger på ældrechef og distriktsledere samt link til gruppeledere i hjemmepleje og på plejecentre.

Ældrechef

Jeanette Rokbøl
Mail: jrok@favrskov.dk
Tlf. 29 61 74 53

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

Distriktsledere på ældreområdet

Visitation og Hjælpemidler

Anni Dahl Rasmussen
Distriktsleder
adra@favrskov.dk
Tlf. 23 67 90 36

Hjemmeplejen Favrskov Øst og Rehabilitering

Mette Fogh Petersen
Distriktsleder
mpet@favrskov.dk
Tlf. 30 16 74 78

Hjemmeplejen Favrskov Vest

Lene Gravgaard
Distriktsleder
lgra@favrskov.dk
Tlf. 23 30 20 45

Plejecentrene, Favrskov Øst

Pia Hedegaard
Distriktsleder
phe@favrskov.dk
Tlf. 40 24 00 80

Plejecentrene, Favrskov Vest

Kirstine Bak Gulstad
Distriktsleder
kgu@favrskov.dk
Tlf. 51156584