You are here

Brug færre penge på energi – få et energitjek

Få et gratis energitjek, der kan give adgang til en pulje med midler til investeringer i ressourcebesparelser.

Nu har små og mellemstore virksomheder i Favrskov mulighed for et energitjek, som screener for oplagte muligheder for at reducere udgifter til energi, vand, råvarer og affald i den daglige produktion. Virksomhederne med det største besparelsespotentiale kan efterfølgende søge tilskud til at få analyseret og implementeret grønne løsninger i virksomheden.

Det er et EU-tilskud på 260.000 kroner, der gør det muligt for Favrskov Kommune at screene virksomhederne. Projektet hedder ’Energieffektivitet og CO2-besparelse i virksomheder i Region Midtjylland’, og det rulles ud i 2020-21. Projektet indgår i Favrskov Kommunes Klimaplan 2025 og medfinansieres derfor også af kommunale klimamidler.

Hvis du vil høre mere om vores energitjek, kan du kontakte miljømedarbejder Gitte Moestrup på gmoe@favrskov.dk eller 8964 5213.

Senest opdateret

09.06.2020
krtr