You are here

Erhvervspolitik

Erhvervspolitik 2020 beskriver byrådets ambitioner for Favrskovs fremtidige erhvervsudvikling og de erhvervsmæssige fokusområder.

I slutningen af juni 2016 godkendte byrådet den nye erhvervspolitik for Favrskov Kommune. Erhvervspolitik 2020 beskriver byrådets ambitioner for Favrskovs fremtidige erhvervsudvikling samt kommunens erhvervsmæssige fokusområder frem mod 2020.

Erhvervspolitikken er blandt andet baseret på input og idéer fra Favrskov Erhvervsråd, lokale virksomheder og en række relevante organisationer. Erhvervspolitik 2020 er byrådets rettesnor for, hvilken kurs kommunen skal sætte, så der skabes vækst og resultater i kommunen og det østjyske område.

Erhvervspolitikken bygger på fem temaer:

  • Vækst, der skaber nye arbejdspladser
  • Iværksætteri, som fører til succes
  • Fysiske rammer, som styrker erhvervslivet
  • Arbejdskraft, der matcher erhvervslivets behov
  • Lokal erhvervsservice, der skaber udvikling

 

Læs erhvervspolitikken her.

Med baggrund i den nye erhvervspolitik laver Favrskov Kommune i samarbejde med Favrskov Erhvervsråd en årlig handlingsplan, der udmønter de fem temaer gennem konkrete tiltag.

Se Handlingsplanen for 2018-19.

Se også resultatkontrakten mellem Favrskov Kommune og Favrskov Erhvervsråd.

Publikationer

Senest opdateret

01.10.2018
tjoh