You are here

Erhvervspolitik

Erhvervspolitik 2020 beskriver byrådets ambitioner for Favrskovs fremtidige erhvervsudvikling og de erhvervsmæssige fokusområder.

I 2016 godkendte byrådet den nye erhvervspolitik for Favrskov Kommune. Politikken er blandt andet baseret på input og idéer fra Favrskov Erhvervsråd, lokale virksomheder og en række relevante organisationer. Erhvervspolitik 2020 beskriver byrådets ambitioner for Favrskovs fremtidige erhvervsudvikling, og politikken opstiller fem erhvervsmæssige temaer, der skal fokuseres på:

  • Vækst, der skaber nye arbejdspladser
  • Iværksætteri, som fører til succes
  • Fysiske rammer, som styrker erhvervslivet
  • Arbejdskraft, der matcher erhvervslivets behov
  • Lokal erhvervsservice, der skaber udvikling


Læs Erhvervspolitik 2020 her.

Erhvervshandlingsplan 2018-19

Med baggrund i Erhvervspolitik 2020 har Favrskov Kommune i samarbejde med Favrskov Erhvervsråd lavet en handlingsplan, der udmønter de fem temaer gennem konkrete tiltag.

Læs Erhvervshandlingsplan 2018-19 her.

Resultatkontrakt mellem Favrskov Kommune og Favrskov Erhvervsråd 2019

Favrskov Kommune har indgået en resultatkontrakt med Favrskov Erhvervsråd for 2019. Heri lægges rammerne for samarbejdet med Favrskov Erhvervsrådet, samt de forventninger Favrskov Kommune har til Erhvervsrådet.

Læs resultatkontrakt mellem Favrskov Kommune og Favrskov Erhvervsråd 2019 her 

Senest opdateret

11.11.2019
tjoh