You are here

Hvordan sikres erhvervslivets fortsatte udvikling?

Med den nye lov om erhvervsfremme skal vejen til specialiseret vejledning og erhvervsservice af høj kvalitet være nemmere.

Erhvervslivet vokser og vækster i Favrskov. De lokale virksomheder ansætter flere, industrien eksporterer mere, og der er en større andel vækstvirksomheder end tidligere. Den positive udvikling må ikke stoppe.

Selv om fremgangen også skyldes gunstige internationale konjunkturer, så har vi i Favrskov et skarpt øje på erhvervslivets vilkår. Vi skal tilbyde en god sagsbehandling, når erhvervslivet skal udvide eller bygge nyt, og vi skal sammen med Favrskov Erhvervsråd sikre en erhvervsservice af høj kvalitet, når virksomhederne efterspørger den.

Intentionen med den nye erhvervsfremmelov, som trådte i kraft 1. januar 2019, er, at virksomhederne oplever en enklere vej til hjælp i de offentlige erhvervstilbud og -programmer. Det kan fx være specialiseret vejledning om forretningsudvikling, eksport, digitalisering, produktivitet mv. De intentioner vil vi i Favrskov forfølge.

Flere lokale virksomheder med behov for specialiseret vejledning skal i fremtiden finde vej til Erhvervshus Midtjylland. Vi vil arbejde for, at uanset om du går med en idé til at starte virksomhed, lige har startet en eller har drevet virksomhed i mange år, så er der kort vej til hjælp og udvikling.

Favrskov Erhvervsråd vil fremadrettet have et særligt og udvidet fokus på at hjælpe lokale virksomheder med behov for specialiseret vejledning videre til effektiv og målrettet vejledning hos Erhvervshus Midtjylland.

Erhvervshus Midtjylland bliver det fremtidige knudepunkt for specialiseret vejledning til erhvervslivet, men de lokale virksomheder kan altid kontakte Favrskov Erhvervsråd for kompetent og retvisende hjælp videre i systemet. Hos Erhvervsrådet vil virksomhederne fortsat kunne deltage i spændende arrangementer, netværk mv., som kan inspirere til virksomhedernes udvikling og vækst.

Favrskov Kommune er i dag en attraktiv erhvervskommune, fordi vi står sammen om erhvervsindsatsen, og den position skal vi holde fast i.

- Nils Borring, borgmester i Favrskov Kommune

Læs også: Godt samspil med virksomhederne skaber gode erhvervsresultater

Senest opdateret

14.03.2019
krtr