You are here

Ny parkeringsplads til lastbiler er klar til brug i Søften

Nyrenoveret parkeringsplads til lastbiler har blandt andet toiletfaciliteter og belysning.

Der er godt gang i Søften Erhverv. Hver dag sender og modtager virksomhederne i området masser af varer med lastbil, og det har blandt andet ført til, at lastbiler parkerer og overnatter på vejene i hele erhvervsområdet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Derfor er den kommunale parkeringsplads på hjørnet mellem Alfa og Omega nu blevet udvidet og renoveret, så den lever op til de gældende krav for nye parkeringsanlæg for tunge køretøjer. På den moderniserede parkeringsplads får chaufførerne nu også adgang til toiletfaciliteter og skraldespande, lige som der er etableret belysning, så pladsen ikke henligger i mørke om aftenen.

Den tidligere grusbelægning er i forbindelse med renoveringen erstattet med fliser, hvorpå der er optegnet parkeringsbåse, hvilket optimerer pladsudnyttelsen. Der er også monteret en olieudskiller på pladsen, som opfanger eventuel spildolie fra lastbilerne, så olien ikke ledes bort sammen med regnvandet.

Inden renoveringen blev igangsat, blev de lokale virksomheder taget med på råd om ønskerne til arbejdet, og foruden ønsker om toiletfaciliteter og større affaldskapacitet blev der også peget på bedre skiltning om parkeringspladsens placering. Der er derfor blevet opsat skilte, der viser chaufførerne vej til p-pladsen, og virksomhederne opfordres derudover til at hjælpe med at få chaufførerne til at bruge pladsen fremadrettet.

Klik her for at åbne et kort, som kan printes og udleveres til chauffører, så de nemt kan finde vej til parkeringspladsen fra E45.

Kortet kan også sendes til chaufførerne på mail eller sms - så sender man dem blot dette link: favrskov.dk/sites/default/files/a4_kort_over_p-plads_for_lastbilchaffoerer.pdf

Hvis man bruger Google Maps, kan man også nemt finde frem til parkeringspladsen ved at indtaste denne pluskode i søgefeltet: 64P3+5X Hinnerup, Favrskov

Senest opdateret

16.01.2020
krtr