You are here

Nyt erhvervsnetværk er gået i luften

  • Trine Persson, stifter af Webapoteket

    Trine Persson fra Webapoteket fik ideen til Favrskov Forretning Online, som holdt sit første netværksmøde 17. december.

  • Deltagere ved møde i Favrskov Forretning Online

    Trine Persson fra Webapoteket fik ideen til Favrskov Forretning Online, som holdt sit første netværksmøde 17. december.

Favrskov Forretning Online er et nyt netværk for virksomheder, som laver forretning online. Næste møde er 26. februar.

Netværket holdt sit første møde 17. december 2019, hvor medlemmerne mødtes hos Løbeshop.dk i Hadsten til en formiddag med et ekspertoplæg om Facebook, et bud på fremtidens e-handel, som Løbeshop.dk ser den, samt rundbordsdiskussioner.

Favrskov Kommune har afsat 500.000 kroner til at udvikle e-handlen i Favrskov, og Favrskov Forretning Online er et af initiativerne, som nogle af midlerne skal bruges på. Med i netværkets styregruppe er stifter og ejer af Webapoteket.dk, Trine Persson, som fik ideen til Favrskov Forretning Online.

- Favrskov klarer sig godt, når vi taler e-handel. Vi er flere virksomheder, der er synlige på landsplan, og der er et kæmpe potentiale i, at alle, der gør forretning online, lærer af hinanden. Jeg vil gerne være med til at skabe et centrum for e-handel i Favrskov, og det nye netværk er en brik i det arbejde, siger Trine Persson.

Med blandt andre Webapoteket og Løbeshop som medlemmer kunne man tro, at der er tale om et netværk kun for e-handelsvirksomheder, men sådan hænger det ikke sammen. Netværket er for alle virksomheder, som gør forretning online. Hvis man for eksempel yder kundeservice og kommunikerer med sine kunder på sociale medier, så driver man også forretning online og kan både få noget ud af og bidrage til det nye netværk.

- Når vi definerer netværket ud fra, at man skal gøre forretninger online, så får vi en stor målgruppe for netværket. Vi har fået flotte tilbagemeldinger på vores første møde, og lige nu er jeg meget optaget af at få nogle af de større virksomheder i kommunen til at deltage i netværket. Mange af medlemmerne har oparbejdet stor erfaring, og selv om nogen er længere fremme end andre, så er der stadig masser, man kan lære. Det gælder også min virksomhed. Nu gør vi en indsats for at gøre opmærksom på Favrskov Forretning Online, og så håber jeg, at der er mange, der bliver interesseret i at være med, siger Trine Persson.

Netværket er i første omgang for virksomheder, som har væsentlig erfaring med at drive forretning online. For de virksomheder, der er helt nye på området, vil der fremadrettet blive set på, hvordan der også kan laves møder for dem.

Det nye netværk skal beskæftige sig med konkrete emner og problemstillinger, som virksomhederne håndterer til daglig. Det betyder også, at det ikke nødvendigvis er ejere og direktører, der deltager i de enkelte møder – det kan også være forskellige medarbejdere i virksomhederne, som sidder med den konkrete opgave, som netværket vælger at sætte fokus på ved et møde. Trine Persson beskriver selv netværket som værende opgaverelateret frem for strategibaseret.

- Jeg har deltaget i netværk, som krævede, at jeg kørte til København, men jeg kan også få masser af viden her i Favrskov. Jeg vil gerne have, at vi bruger hinanden noget mere. Jeg synes, det er fantastisk, at jeg nu kan sende en af mine medarbejdere afsted i nogle timer til et møde her i Favrskov, og så kommer han eller hun hjem med nye erfaringer eller et nyt syn på et konkret emne. Det vokser vi af, og jeg er sikker på, at det også giver motivation hos medarbejderne at komme ud og sparre med kollegaer i andre virksomheder, siger Trine Persson.

Når netværket vokser, vil der på netværksaftenerne være mulighed for, at virksomheder, der har ens udfordringer, kan udgøre mindre grupper og sparre med hinanden, sideløbende med at der er fællesoplæg for alle deltagerne.

Netværkets styregruppe mødes i januar for at planlægge de kommende møder, hvoraf det næste afholdes 26. februar 2020. Trine Persson nævner emner som kundeservice, salg i udlandet, returnering af varer samt kunsten at udfærdige et godt nyhedsbrev som nogle af mange mulige emner.

Favrskov Forretning Online har lavet en gruppe på LinkedIn, som man kan anmode om at blive medlem af, hvis man gerne vil vide mere om netværket. Man kan desuden kontakte Favrskov Erhvervsråd for mere info om netværket.

Anmod om at blive medlem af Favrskov Forretning Online på LinkedIn her.

Kontakt Favrskov Erhvervsråd på info@favrskoverhverv.dk og 8696 7711.

Senest opdateret

27.03.2020
krtr