You are here

Radarteknologi hjælper trafikken på vej

Lyskrydset ved Alfa og Århusvej er blevet udbygget med radarteknologi, der skal optimere trafikafviklingen i det travle kryds.

Det er ingen hemmelighed, at trafikken er tæt på Århusvej i morgentimerne. Det har betydet, at det kunne tage lang tid at komme ud på Århusvej, når man skulle dreje ud fra Alfa. Derfor var Favrskov Kommunes opdrag til virksomheden Atki, der laver løsninger til trafikregulering, ganske enkel: Kapaciteten i krydset skulle øges, og trafiklysene skulle skifte hurtigere, når der var trafik fra sidevejene.

Traditionelt er lyskryds blevet reguleret med følere i vejen, der kan mærke trafikken nærme sig krydset. Men for at løse opgaven i Alfa-krydset har Atki taget moderne radarteknologi i brug.

- Der er nu radarer i alle fire retninger i krydset. Radarerne kan ”se” trafikken meget mere præcist end de klassiske spoler, der ligger nede i vejen. Hver radar kan faktisk ”se” trafikken helt op til 16 forskellige steder i hver retning. Det gør det muligt at programmere krydset til at lave rødt og grønt lys på de optimale tidspunkter, så trafikken afvikles mest effektivt, siger Søren Jensen, som er ansvarlig for trafikanlæg hos Atki.

Der er desuden kommet venstresvingspile til de køretøjer, som skal ud på Århusvej fra Alfa og Engdalsvej.

- Det betyder, at der i visse situationer med tæt trafik fra sidevejene kan komme flere biler med over krydset, og det er med til at øge kapaciteten. Jeg tror, at fx lastbilchauffører allerede har oplevet, at de har nemmere ved at komme ud fra Alfa. Den nye trafikstyring betyder samtidig, at der også er grønt i længere tid, når køretøjerne holder i kø for at komme ud fra Alfa, siger Søren Jensen.

Da der kan forekomme udfordringer med den nye teknologi, vil Favrskov Kommune gerne høre om eventuelle oplevelser, hvor det nye signaludstyr i krydset Århusvej, Alfa og Engdalsvej ikke fungerer optimalt. Der kan rettes henvendelse til projektkoordinator Bent Høgh Mahler på bhm@favrskov.dk eller 8964 5311.

Senest opdateret

16.01.2020
krtr