You are here

Behandlingstiden på byggesager falder fortsat i Favrskov

Det har i gennemsnit taget 20 dage at behandle en byggesag i første kvartal 2020. Samtidig er der et rekordhøjt antal ansøgninger.

Tendensen i Favrskov er et markant fald i antal dage, det tager at få behandlet en byggesag. De seneste tre år er sagsbehandlingstiden halveret, så det i første kvartal af 2020 gennemsnitligt tog kommunen 20 dage at behandle en byggesag. Dermed går Favrskov Kommune mod landstendensen, hvor sagsbehandlingstiderne i kommunerne stiger ifølge Dansk Byggeri, der er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for byggeindustrien. Samtidig med at sagsbehandlingstiderne falder, så stiger antallet af ansøgninger til rekordhøjt niveau på 217 ansøgninger i første kvartal 2020 mod normalt cirka 160 ansøgninger.

Borgmester Nils Borring glæder sig over den høje aktivitet, og at sagsbehandlingstiden fortsætter med at falde, og han slår fast, at indsatsen fortsætter.

- Det er dejligt at se, at vi leverer en stadigt bedre service til både virksomheder og borgere. Når vi leverer en effektiv sagsbehandling, fremskynder vi jobs i byggebranchen og hjælper virksomhederne med at gennemføre deres investeringer. Vi har længe arbejdet med en smidig sagsbehandling, og jeg er glad for, at den fokuserede indsats bærer frugt, siger Nils Borring.

Hvorfor falder sagsbehandlingstiden?

Der er flere forklaringer på faldet i sagsbehandlingstiden, men det skyldes bl.a.:

  • At byrådet fra 2018 styrkede byggesagsbehandlingen ved at ansætte flere sagsbehandlere. Udover flere gennemførte sager har ansættelserne betydet, at byggesagsafdelingen har kunnet afslutte en række længerevarende byggesager.
  • At byggesagsafdelingen afholder fordialog med virksomheder, som ønsker at bygge. Det hjælper virksomhederne med bl.a. at undgå ufuldstændige ansøgninger, der forsinker processen frem mod en godkendelse.
  • At byggesagsafdelingen løbende arbejder med smidigere sagsgange ved fx mere strømlinede arbejdsprocesser, bedre digital sagsstyring samt tydeligere sagskategorisering og -fordeling.
  • At der med det nye bygningsreglement 2018 (BR18) er kommet ændringer, som letter sagsbehandlingen i forhold til byggetilladelser.

Senest opdateret

22.06.2020
krtr