You are here

Byggeri for erhverv

Skal din virksomhed bygge til, bygge om eller bygge nyt, så står vi klar til at hjælpe dig.

Har du brug for hjælp til din byggeansøgning?

Er det første gang, du har en byggesag, eller vurderer du, at dit byggeri er af særlig kompliceret karakter, så anbefaler vi, at du booker et møde med en af vores byggesagsbehandlere.

Med byggesagsbehandleren får du talt din sag grundigt igennem, inden du ansøger. Det giver et hurtigere sagsbehandlingsforløb, da vi sammen undgår fejl og misforståelser.

Book et møde med en byggesagsbehandler

Ansøg direkte på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø

På selvbetjeningsportalen Byg og Miljø kan du søge om byggetilladelse og en række andre tilladelser på miljøområdet. Du logger ind i Byg og Miljø med NemID, hvorefter du vil blive guidet igennem de krav, som er nødvendige for din ansøgning.

Søg byggetilladelse på Byg og Miljø

Mere om byggeri for erhverv

 • Hvad skal ansøgningen indeholde?

  Når du søger via Byg og Miljø skal du have tegningsmateriale klar i pdf-format. Materialet skal som minimum indeholde.

  • Situationsplan, med målsat placering af byggeriet på grunden.
  • Plantegninger med mål og oplysninger om anvendelse af rum.
  • Facade- og snittegninger med højder.
  • Afløbsplaner, der viser bortledning af tagvand og spildevand.
  • Udførlig materiale beskrivelse og oplysning af opvarmningsform.
  • Statiske beregninger på bærende bygningsdele.
  • Energiberegning eller varmetabsberegning ved ombygninger.
 • Færdigmelding af erhvervsbyggeri

  Bygherren har ansvaret for at sende dokumentation til kommunen, når dit projekt bliver færdigmeldt.

  Færdigmeldingen skal ske via Byg og Miljø, hvis ansøgningen er indsendt via denne.

  I byggetilladelsen fremgår det, hvilket materiale du skal indsende, f.eks.

  • Energimærkning.
  • Trykprøvning.
  • Dokumentation for overholdelse af isoleringskrav m.v.


  Du må ikke tage byggeriet i brug, før kommunen har udført færdigsyn og givet dig en ibrugtagningstilladelse. Denne kan vi først lave, når færdigsyn er udført og alle betingelser i byggetilladelsen er efterkommet.

 • Kommune- og lokalplaner

  Kommuneplanen

  Kommuneplanen er Byrådets plan for udviklingen i byerne og på landet.

  Den indeholder rammer og retningslinjer for administration og udvikling i kommunen. Læs mere om Favrskovs Kommuneplan.
   

  Lokalplaner

  En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover.

  Reglerne for lokalplaner er fastlagt i planloven. Se Favrskov Kommunes lokalplaner.

 • Nyttige link

Kontakt

Plan og Byg
Teknik og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

 

 


 

Senest opdateret

17.08.2020
anoh