You are here

Byggeri for erhverv

Når du som virksomhed er klar til at bygge, rykker kommunens byggesagsafdeling hurtigt ud.

Byg og Miljø er en fælleskommunal selvbetjeningsløsning.

Den skal sikre borgere og virksomheder en digital adgang til at søge byggetilladelse og en række tilladelser på miljøområdet. Målet er en mere ensartet, effektiv og hurtig sagsbehandling.

Når du logger ind i Byg og Miljø, vil du blive guidet gennem de krav, som er nødvendige for din ansøgning.

Favrskov Kommune har en række attraktive erhvervsgrunde til salg. Læs mere her.

Mere om byggeri for erhverv

 • Hvad skal ansøgningen indeholde?

  Når du søger via Byg og Miljø skal du have tegningsmateriale klar i pdf-format. Materialet skal som minimum indeholde.

  • Situationsplan, med målsat placering af byggeriet på grunden.

  • Plantegninger med mål og oplysninger om anvendelse af rum.

  • Facade- og snittegninger med højder.

  • Afløbsplaner, der viser bortledning af tagvand og spildevand.

  • Udførlig materiale beskrivelse og oplysning af opvarmningsform.

  • Statiske beregninger på bærende bygningsdele.

  • Energiberegning eller varmetabsberegning ved ombygninger.

 • Færdigmelding af erhvervsbyggeri

  Bygherren har ansvaret for at sende dokumentation til kommunen, når dit projekt bliver færdigmeldt.

  Færdigmeldingen skal ske via Byg og Miljø, hvis ansøgningen er indsendt via denne.

  I byggetilladelsen fremgår det, hvilket materiale du skal indsende, f.eks.

  • Energimærkning.

  • Trykprøvning.

  • Dokumentation for overholdelse af isoleringskrav m.v.

  Du må ikke tage byggeriet i brug, før kommunen har udført færdigsyn og givet dig en ibrugtagningstilladelse. Denne kan vi først lave, når færdigsyn er udført og alle betingelser i byggetilladelsen er efterkommet

 • Kommune- og lokalplaner

  Kommuneplanen

  Kommuneplanen er Byrådets plan for udviklingen i byerne og på landet.

  Den indeholder rammer og retningslinjer for administration og udvikling i kommunen. Læs mere om Favrskovs kommuneplan.

  Lokalplaner

  En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover.

  Reglerne for lokalplaner er fastlagt i planloven. Se Favrskov Kommunes lokalplaner.

 • Nyttige link

   

   

Erhvervssektionen i Favrskov Kommune

Vi giver dit byggeri den nødvendige fokus

Når du som virksomhed er klar til at bygge nyt eller udvide i Favrskov Kommune, rykker kommunens byggesagsafdeling hurtigt ud. For os er det vigtigt, at du som virksomhed oplever imødekommenhed og en professionel sagsbehandling.

Vi har etableret en erhvervssektion, hvor vi inden for fem arbejdsdage fra første henvendelse kontakter virksomheden. Så har vi har screenet henvendelsen og vurderet, om sagen kan klares af erhvervssektionen alene, eller om der skal sammensættes et større hold – en task force - på tværs af fagligheder i kommunen.

Kontakt os på byggesagsafdelingen@favrskov.dk eller på tlf. 89 64 10 10

Kontakt

Plan og Byg
Teknik og Kultur
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

 

 


 

Senest opdateret

13.04.2015
anoh