You are here

Favrskov prioriterer fagentrepriserne

Håndværksvirksomhederne blev på anlægskonferencen præsenteret for Favrskovs bygge- og anlægsprojekter i 2020.

Favrskov Kommune vil gerne udbyde bygge- og anlægsprojekter som fagentrepriser i videst muligt omfang. Det er kommunens politik, og mange af projekterne, der blev præsenteret på anlægskonferencen 30. november 2020 i Hammel, planlægges gennemført som fagentrepriser.

Afdelingsleder i Ejendomscentret, Michael Ertmann, gav håndværksvirksomhederne en gennemgang af de kommende byggeprojekter, og han og kollegerne i Ejendomscentret har stort fokus på at udbyde opgaver i fagentreprise, når det er muligt.

- Som hovedregel udbyder vi fagentrepriser i Favrskov. Det har byrådet besluttet, og det lægger vi os så tæt op ad som muligt. Vi vurderer naturligvis hvert projekt for sig og vurderer, hvilken entrepriseform, der egner sig bedst, så vi får mest muligt byggeri for pengene, siger Michael Ertmann.

Han peger samtidig på, at nogle opgaver egner sig bedre til fagentrepriser end andre. Eksempelvis kan renoveringsopgaver være så komplekse, at andre udbudsformer vælges.

- Renoveringsopgaver kan være ganske komplicerede, og hvis der er mange faggrupper i gang, kan det være en stor opgave at styre projektet på en effektiv måde. I de situationer giver det god mening at lade en hovedentreprenør styre projektet, siger Michael Ertmann.

Favrskov Kommune har en større renovering af Hadsten Skole undervejs, og den udbydes som fagentrepriser, fordi opgaven er relativt enkel og ikke involverer mange faggrupper.

Ejendomscentret samarbejder også med lokale håndværkere om mindre opgaver i driften. I de tilfælde ringer Ejendomscentret ringer ofte til eksempelvis en elektriker eller en tømrer for at få løst et akut opstået problem inden for kort tid.

Michael Ertmann oplever, at håndværkerne har noteret sig, at Favrskov Kommune udbyder mange opgaver som fagentrepriser. Men han oplever også, at håndværkerne spørger ind til, hvordan man kommer i betragtning til opgaver for Favrskov Kommune.

- Vi er meget bevidste om de lokale virksomheder, og vi forsøger at dele sol vind lige. Vi tager også gerne en snak med håndværkerne om, hvad de kan, og hvad de gerne vil i betragtning til. Det er selvfølgelig en god ide at tage kontakt til Ejendomscentret, hvis man gerne vil udføre arbejde for kommunen. Det betyder noget, at der er tillid mellem parterne, og at man ved, hvor man har hinanden. Og så vil jeg selvfølgelig opfordre til, at man tilmelder sig vores leverandørregister, så man kan byde ind på de kommunale opgaver, siger Michael Ertmann.

Læs mere om, og tilmeld dig leverandørregistret her.

Senest opdateret

05.01.2021
krtr